Obsługa przedsiębiorców

Jeżeli rozważają Państwo możliwość skorzystania z moich usług, chętnie przybędę osobiście na wizytę zapoznawczą. Podczas rozmowy zapoznawczej ustalę, jakie są Państwa życzenia i oczekiwania, a następnie wyjaśnię, czego mogą Państwo ode mnie oczekiwać.

Na podstawie przedstawionych życzeń i wynikających z nich okresowych czynności mogę na Państwa życzenie przedstawić niewiążącą ofertę. Zostaną więc Państwo na przód poinformowani o kosztach związanych z tymi okresowymi czynnościami, aby nie stanowiło to później zaskoczenia.

Jeżeli postanowią Państwo skorzystać z mojej oferty, przed rozpoczęciem pracy potrzebne mi będą pewne podstawowe dane do prowadzonych przeze mnie akt.

Za każdy kolejny okres będę otrzymywać lub osobiście odbierać od Państwa uporządkowane i pełne dane administracyjne w celu ich przetworzenia. Po ich przetworzeniu zwrócę je Państwu. Na Państwa życzenie zostaną opracowane i omówione okresowe wyniki.

Po zakończeniu roku obrachunkowego nastąpi opracowanie wersji wstępnych obrachunku rocznego oraz zeznań podatkowych, które zostaną z Państwem omówione. Następnie opracowana zostanie ostateczna wersja obrachunku rocznego i wysłane zostanie do Urzędu Skarbowego zeznanie podatkowe (w sprawie podatku dochodowego lub podatku od spółek).

Świadczone przeze mnie usługi będą fakturowane pod koniec każdego miesiąca.