Ondernemers

Administratie en belastingen

Voor ondernemers is het belangrijk om hun financiële administratie op orde te hebben, en om deze regelmatig bij te (laten) werken. Hieruit halen zij immers een belangrijk deel van de informatie die van belang is voor de bedrijfsvoering. Bij het bijhouden van deze informatievoorziening kan ik u terzijde staan.

Ik verzorg voor u onder andere:

U levert daartoe periodiek, maandelijks of per kwartaal, uw administratie aan waarna deze verwerkt wordt. Na verwerking ontvangt u, indien u dat wenst, een overzicht van de omzet en kosten over de verstreken perioden zodat u een beeld heeft van de omzet- en resultaatontwikkelingen in het lopend jaar. Indien nodig kunnen dan nog maatregelen genomen worden om bij te sturen.

Na afloop van het boekjaar wordt aan de hand van de verwerkte administratie de jaarrekening en de fiscale aangiften (inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting) voor u samengesteld.


Startende ondernemers

Startende ondernemers zijn in eerste instantie waarschijnlijk nog niet direct bezig met hun administratie en de inrichting daar van. Toch is het belangrijk om dit van het begin af aan goed in te richten en bij te houden. Hier kan ik u bij van dienst zijn.

Het bijhouden van de financiële administratie kan een lastige en tijdrovende zaak zijn voor personen die daar geen ervaring mee hebben. Zeker omdat de administratie de basis is voor onder andere de aangifte omzetbelasting, de jaarrekening en de aangiften inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Meestal is het per saldo voordeliger om deze werkzaamheden uit te besteden aan een evaren administrateur.

Ook bij het schrijven van een ondernemersplan, het maken van liquiditeitsprognoses en het inrichten van uw administratieo kan ik u van dienst zijn.

Om het voor u als startend ondernemer gemakkelijker te maken hanteer ik voor starters in de aanloopperiode speciale tarieven.


Tijdelijke ondersteuning of vervanging

Is er bij u door omstandigheden behoefte aan tijdelijke ondersteuning op administratief gebied, of is uw administrateur of controller tijdelijk afwezig en is daardoor behoefte aan tijdelijke vervanging, dan kunt ook daarvoor bij mij terecht.

Tevens kan ik u ondersteunen bij het voorbereiden van de jaarstukken en de fiscale aangiften voor uw accountant. Deze worden door mij in concept opgesteld en onderbouwd met de documenten die uw accountant in zijn dossier nodig heeft. Uw accountant heeft zo dus zijn dossier al compleet als hij aan de werkzaamheden begint, en u kunt daarmee besparen op uw accountantskosten.