Dla przedsiębiorców

Administracja biurowa i podatki

Administracja finansowa która jest uporządkowana i regularnie aktualizowana (we własnym zakresie lub na zlecenie) ma dla przedsiębiorców decydujące znaczenie. Stanowi ona bowiem dla nich najważniejsze źródło informacji potrzebnych do prowadzenia działalności. Mogę służyć Państwu pomocą w aktualizacji tego zasobu informacji.

Świadczone przeze mnie usługi obejmują między innymi:

  • pełną obsługę w zakresie administracji finansowej

  • składanie okresowych deklaracji podatkowych VAT

  • sporządzanie obrachunku rocznego oraz ewentualnych dokumentów przeznaczonych do publikacji przez Izbę Handlowo-Przemysłową

  • prognozy i wyniki międzyokresowe

  • składanie zeznań podatkowych w sprawie podatku dochodowego i/lub podatku od spółek

 

W tym celu dostarczają Państwo okresowo, tzn. co miesiąc lub co kwartał, swoją administrację w celu przetworzenia danych. Na Państwa życzenie po przetworzeniu tych danych sporządzam zestawienie obrotów i kosztów za minione okresy, umożliwiające Państwu śledzenie obrotów i wyników w danym roku. Wówczas w razie zaistnienia takiej konieczności możliwe jest podjęcie kroków w celu ich poprawy.

Po zakończeniu roku obrachunkowego na podstawie przetworzonych danych administracyjnych sporządza się obrachunek roczny oraz zeznania podatkowe (w sprawie podatku dochodowego lub podatku od spółek).

Początkujący przedsiębiorcy

Początkujący przedsiębiorcy nie myślą raczej w pierwszej kolejności o administracji i jej organizacji. Jednakże ważne jest, aby była ona od samego początku dobrze zorganizowana i na bieżąco aktualizowana. Mogę służyć Państwu pomocą w tym zakresie.

Prowadzenie na bieżąco administracji finansowej może być uciążliwe i pracochłonne dla osób, które nie mają w tym doświadczenia. Jest to jednak ważne z uwagi na fakt, że administracja stanowi między innymi podstawę do deklaracji podatkowej VAT, obrachunku rocznego oraz zeznań podatkowych w sprawie podatku dochodowego i podatku od spółek. Z reguły bardziej opłaca się zlecić te czynności doświadczonemu specjaliście ds. administracji.

Mogę także służyć pomocą w opracowaniu biznes planu oraz prognoz płynności finansowej, jak również w zorganizowaniu sposobu prowadzenia administracji.

Aby ułatwić Państwu życie jako początkującym przedsiębiorcom, w początkowym okresie stosuję specjalne stawki.

 

Tymczasowe wsparcie lub zastępstwo

Mogą Państwo również skorzystać z moich usług, jeżeli ze względu na okoliczności zaistnieje potrzeba tymczasowego wsparcia administracyjnego, bądź też jeżeli konieczne będzie zastąpienie przez pewien okres Państwa pracownika prowadzącego administrację lub kontrolera finansowego ze względu na tymczasową nieobecność.

Poza tym mogę służyć Państwu wsparciem w przygotowaniu rocznych sprawozdań finansowych oraz zeznań podatkowych przed przekazaniem ich księgowemu. Sporządzane są one w wersji wstępnej z załączeniem odpowiednich dokumentów, potrzebnych księgowemu do jego akt. Tak więc Państwa księgowy otrzyma już gotowe akta przed rozpoczęciem pracy, co obniży koszty jego usługi.