Diensten

Hieronder treft u een overzicht van mijn diensten aan:

Hulp bij het opzetten en inrichten van financiële administraties;
wilt u als ondernemer zelf uw administratie gaan voeren in uw eigen boekhoudprogramma, dan kan ik deze administratie voor u zodanig inrichten dat u daar ieder moment een duidelijk overzicht uit kunt halen omtrent de financiële stand van zaken van uw onderneming. De administratie kan zodanig worden ingericht dat u daar ieder moment de gegevens uit kunt halen die voor u belangrijk zijn.

Beschikt u over een eigen boekhoudprogramma en heeft u zelf niet altijd tijd, dan kan ik ook bij u op kantoor uw administratie in uw eigen boekhoudprogramma bijwerken.

Het volledig verwerken van financiële administraties;
als u de verwerking van de administratie wenst uit te besteden omdat u dat te lastig vindt, of er geen tijd voor heeft, dan verwerk ik periodiek, meestal per kwartaal, de door u aangeleverde gegevens in mijn eigen boekhoudprogramma. De verwerking gebeurd meestal per kwartaal omdat de meeste ondernemers voor de omzetbelasting een kwartaal-aangifte hebben. Na de verwerking van de administratie wordt een kort tussentijds overzicht gemaakt zodat u een globaal beeld heeft van de omzet en het resultaat tot en met de laatst verwerkte periode.

Het samenstellen en indienen van de periodieke aangiften omzetbelasting;
bent u ondernemer voor de omzetbelasting, dan dient u periodiek, meestal per kwartaal, aangifte te doen voor de omzetbelasting. (Erg) kleine ondernemers kunnen een jaar-aangifte omzetbelasting hebben.

Het samenstellen van jaarrekeningen;
na afloop van het boekjaar wordt de jaarrekening samengesteld. Deze bestaat uit een balans en een resultatenrekening met een toelichting daarop. De jaarrekening laat zien hoe de onderneming er financieel voor staat en hoe zij het in het afgelopen jaar heeft gedaan qua omzet- en resultaat. De jaarrekening is ook de basis voor de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Het opstellen van publicatiestukken voor de KvK (ingeval van een Besloten Vennootschap);
drijft u uw onderneming in de vorm van een Besloten Vennootschap dan dient u jaarlijks een korte balans met toelichting daarop te deponeren bij de kamer van koophandel. Uw crediteuren en anderen kunnen deze stukken opvragen of inzien om een (globaal) idee te krijgen van uw financiële situatie op balansdatum.

Het samenstellen van prognoses en / of tussentijdse cijfers;
wilt u in de loop van het jaar meer in detail weten hoe uw onderneming er financieel voor staat dan kunnen er tussentijdse cijfers gemaakt worden. Banken stellen bij het verstrekken van een financiering regelmatig de voorwaarde dat er een prognose wordt opgesteld en dat halfjaarlijks of per kwartaal tussentijdse cijfers aangeleverd worden. Ook dat kan ik voor u verzorgen.

Het samenstellen van aangiften inkomstenbelasting;
een groot deel van de werkzame, en ook van de gepensioneerde, bevolking ontvangt jaarlijks een verzoek om aangifte te doen van het belastbaar inkomen dat in het afgelopen jaar is genoten. Voor veel mensen is het doen van hun belastingaangifte een lastige zaak, zeker als men met posten als resultaat uit overige werkzaamheid, ziektekosten of andere aftrekbare verplichtingen te maken heeft. Drijft u als ZZP-er of MKB-ondernemer uw onderneming in de vorm van een eenmanszaak, een vennootschap onder firma of een maatschap dienen daarbij ook nog hun balans en resultaten- rekening aan te leveren in hun aangifte inkomstenbelasting.
Is het invullen van de aangifte inkomstenbelasting voor u te lastig of heeft u geen tijd om u er in te verdiepen dan kunt u daarmee bij mij terecht.

Het samenstellen van aangiften vennootschapsbelasting;
ook rechtspersonen zoals Besloten Vennootschappen dienen na afloop van het (boek-)jaar een aangifte te doen van hun belastbare winst, de aangifte vennootschapsbelasting.
Ook met aangiften vennootschapsbelasting heb ik door mijn werkzaamheden in het verleden een ruime ervaring opgedaan.

Het schrijven van een ondernemersplan;
van startende ondernemers wordt bij de aanvang van hun onderneming vaak verwacht dat zij een ondernemersplan schrijven. Met name geldverstrekkers kunnen die eis stellen. Ook bij het schrijven van een ondernemersplan kan ik behulpzaam zijn.

Tijdelijke ondersteuning of als vervanging op een administratie;
als uw eigen administrateur of boekhouder door omstandigheden tijdelijk afwezig is kunt u mij als vervanging inhuren. De dagelijkse verwerking van de administratie loopt dan door en u houdt overzicht over de financiële situatie van uw onderneming.

Het aanvragen en / of wijzigen van toeslagen;
denkt u recht te hebben op een of meer toeslagen, of weet u dat niet zeker, dan kan ik aan de hand van uw inkomensgegevens een proefberekening maken en, afhankelijk van de uitkomst, de toeslagen aanvragen waar u recht op heeft.